Rau Cải Chip

Hết hàng

Mã SP: CCip-HBO
Tình trạng: Rau tự nhiên
Chất liệu: 100% hữu cơ
Kích thước: 10-25cm