Đậu Hà Lan

Hết hàng

Mã SP: DHL-HBO
Tình trạng: Rau tự nhiên
Chất liệu: 100% hữu cơ
Kích thước: 5-10cm