Bí đỏ

Giá bán: 45.000đ

còn 1000 hàng

Mã SP: BIĐ-HBO
Tình trạng: Tự nhiên
Chất liệu: 100% hữu cơ
Kích thước: 10-25cm