Bầu sao

Hết hàng

Mã SP: BSA-HBO
Tình trạng: Tự nhiên
Chất liệu: 100% hữu cơ
Kích thước: 30-50cm