Trần Quỳnh Hương

“Cùng gia đình trải nghiệm thực tế trang trại, mới thấy sự vất vả của những con người nơi đây để tạo ra những sản phẩm hữu cơ đàng hoàng. Rất đàng hoàng, mình khâm phục tấm lòng của họ đối với nền nông nghiệp sạch đúng nghĩa .”

Tin Liên Quan