Phạm Hà Trang

“Mình đã không tưởng là các vị của rau  Hòa Bình Organic quá đậm đà đến vậy. Vị của rau thật sự quá đậm & ngọt – hơn cả của nhiều loại rau hữu cơ trước đây Trang đã từng ăn. Thực sự ấn tượng.

Tin Liên Quan