Nguyễn Thanh Chúc

“Không biết nói gì nhiều mình chỉ nói đây sẽ là Rau của con trai mình ăn hàng ngày. Rau được trồng trên đất của vùng núi, khí hậu lạnh, thổ nhưỡng sạch lại trồng theo phương pháp hữu cơ  thì đương nhiên chất rau có nhiều sự khác biệt”

Tin Liên Quan