Giới thiệu

 

Click vào đây để xem

VỀ CHÚNG TÔI

ABOUT US

Hòa Bình Organic là tổ chức sản xuất và cung cấp các sản phẩm hữu cơ trên địa bàn Huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Với con đường Hồ Chí Minh đi ngang qua, khoảng cách địa lý với thủ đô Hà Nội là 70 km.

Hoa Binh Organic is organic product in Yen Thuy District, Hoa Binh Province. Through Ho Chi Minh road, it takes about 70 kilometers from Hanoi city to Hoa Binh organic.

Tại Hòa Bình Organic, các sản phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ hoàn toàn tự nhiên đạt các tiêu chuẩn Organic quốc tế,đảm bảo chất lượng và có hương vị tự nhiên – an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

At Hòa Bình Organic, all products are produced in a purely organic way meeting the international Organic standards and ensuring the quality and natural taste – being absolute safe for consumers.

Tại Hòa Bình Organic/ At Hoa Binh Organic:

Đất trồng: Là đất giàu dinh dưỡng dưới thung lũng được bao bọc bởi các dãy núi đá tự nhiên và chưa từng bị ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm.

Soil in here is nutrient rich one under the valley surrounded natural Rocky Mountains without any affect from polluted sources.

Nguồn nước: Là nước mạch tự nhiên từ các khe núi

Water source:  is the natural water from the ravine

Phân bón: Được sử dụng 100% phân bón hữu cơ ủ hoai mục

Fertilizer: is 100% organic composted fertilizer

Giống: Sử dụng giống bản địa và nhân giống tự nhiên

Seeds: Use native seeds and natural breeds

* Phòng trừ sâu, bệnh chỉ sử dụng các biện phápnhằm bảo vệ môi trường sinh thái như các biện pháp sinh học, sử dụng thiên địch, bắt thủ công, …

Pests and diseases control: only use the ecological protecting measures such as biological measures, natural enemies usage, hand catching …

Hòa Bình Organic cam kết mang đến những sản phẩm sạch, ngon và đảm bảo sức khỏe cho Quý khách hàng. Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, bảo vệ sinh thái và thân thiện môi trường

 Hoa Binh Organic commits to bring clean, tasty and healthy products for clients. We wish to contribute to build a sustainable organic, ecological protecting and aco-friendly agriculture.

Sứ mệnh/ The mission

* Nâng tầm và phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Enhance and develop Vietnam’s organic agriculture

* Cung cấp chuỗi sản phẩm hữu cơ có chất lượng và giá trị cao.

Supply chain of organic products with high quality and value

* Góp phần nâng cao thương hiệu nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế

Contribute to improve Vietnam agricultural brands in the international market

Tầm nhìn/The vision:

* Sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn liền bảo vệ sinh thái với quy mô ngày càng phát triển

Implement organic agricultural production with great scale

* Trở thành tổ chức uy tín hàng đầu trong ngành Nông nghiệp hữu cơ

Become a leading authority in Vietnam in agriculture organic