Các bạn sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội đến nông trại Hữu cơ Hòa Bình để thực nghiệm và làm báo cáo thực tập

Hướng dẫn sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội xuống thực nghiệm tại trang trại hữu cơ

Đội ngũ sinh viên trường Đại học Dược Hà Nội khoa dược xuống đi thực nghiệm tại trang trại Hữu Cơ Hòa Bình

Tại đây các bạn sinh viên được sự giúp đỡ của cán bộ công nhân viên của trang trại hướng dẫn từng khâu từng bước để có thể từ một hạt mầm,

cây con lớn và phát triển.

Và tự tay thu hoạch, chế biến các loại thảo dược, nông sản đạt chuẩn 100% hữu cơ.

Các bạn sinh viên tự tay trồng, tưới nước, cày bừa, xới đất.v.v…

Tin Liên Quan